Chương trình ESG Startup Bootcamp cho các startup trong lĩnh vực Greentech và Kinh Tế Xanh. Tìm hiểu thêm.

HomeArchive Course List

Archive Course List

Filter
Showing 1-12 of 21 results

Khởi Nghiệp

Làm thế nào để đội ngũ nhân viên biết cách làm việc hiệu quả để có thể giải quyết công...
 • 0 Lessons
490,000 ₫
Xung đột là điều không thể tránh khỏi ở mỗi doanh nghiệp. Chính vì vậy, một nhà quản lý doanh...
 • 0 Lessons
490,000 ₫
Việc họp hành vô cùng quan trọng trong điều hành, quản lý và phát triển tập thể. Đó là thời...
 • 0 Lessons
490,000 ₫
Tại sao các nhà quản lý cần phải trao quyền? Cần phải làm gì để trao quyền đạt được hiệu...
 • 0 Lessons
490,000 ₫
1. Đối tượng học: + Nhân Viên + Các cấp quản lý của công ty. + Cán bộ Quản lý...
 • 0 Lessons
490,000 ₫
Rõ ràng rằng những nhân viên hạnh phúc, khỏe mạnh sẽ sáng tạo hơn, làm việc hiệu quả hơn và...
 • 0 Lessons
490,000 ₫
Nhà lãnh đạo sẽ được nhìn nhận là không thành công nến phía sau họ không có một đội ngũ...
 • 0 Lessons
490,000 ₫
Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên được hiểu là: quá trình xem xét nhằm đánh giá một...
 • 0 Lessons
490,000 ₫
Vấn đề giao tiếp hiệu quả trong doanh nghiệp là một chuyện rất quan trọng. Rất nhiều doanh nghiệp đã...
 • 0 Lessons
490,000 ₫
Kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp có vai trò then chốt quyết định chất lượng dịch vụ khách...
 • 0 Lessons
490,000 ₫
Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp có vai trò then chốt quyết định chất lượng tiếp cận khách hàng để...
 • 0 Lessons
490,000 ₫
Mỗi giây trôi qua không bao giờ lấy lại được, vì vậy trước khi làm bất cứ điều gì, bạn...
 • 0 Lessons
490,000 ₫
Filter

Course Categories