Chương trình ESG Startup Bootcamp cho các startup trong lĩnh vực Greentech và Kinh Tế Xanh. Tìm hiểu thêm.

HomeAll CoursesNgoại Ngữ

Ngoại Ngữ

Filter
Showing 1-8 of 8 results

Ngoại Ngữ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CẤP ĐỘ A2-B1  1. Số giờ học: 60 2. Mục tiêu của module: Kiến thức: Sau khi hoàn thành xong cấp độ này, học viên có...
  • 0 Lessons
2,799,000 ₫
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CẤP ĐỘ A2-B1  1. Số giờ học: 60 2. Mục tiêu của module: Kiến thức: Sau khi hoàn thành xong cấp độ này, học viên có...
  • 0 Lessons
2,799,000 ₫
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CẤP ĐỘ A1-A2 1. Số giờ học: 60 2. Mục tiêu của module: Kiến thức: Sau khi hoàn thành xong cấp độ này, học viên có...
  • 0 Lessons
2,799,000 ₫
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CẤP ĐỘ A1-A2 1. Số tiết học: 120 2. Mục tiêu của module: Kiến thức: Sau khi hoàn thành xong cấp độ này, học viên có...
  • 0 Lessons
2,799,000 ₫
Số tiết học: 60  Mục tiêu của module Kiến thức: Sau khi hoàn thành xong cấp độ này, học viên có thể: Nắm và sử dụng cơ bản các kiến...
  • 0 Lessons
2,799,000 ₫
Số tiết học: 60  Mục tiêu của module Kiến thức: Sau khi hoàn thành xong cấp độ này, học viên có thể: Nắm và sử dụng cơ bản các kiến...
  • 0 Lessons
2,799,000 ₫
Học Tư Duy – Rõ Tiêu Chí – Điểm Writing và Speaking như ý Mục tiêu & kết quả sau khóa học Chuẩn hóa lại phần kiến thức đang có,...
  • 0 Lessons
6,799,000 ₫
Mở rộng kiến thức cơ bản – Chuẩn bị nền tảng tư duy Bạn có nền tảng tiếng Anh kha khá về Từ vựng, Ngữ pháp Bạn thường xuyên tiếp...
  • 0 Lessons
5,799,000 ₫
Filter

Course Categories