Chương trình ESG Startup Bootcamp cho các startup trong lĩnh vực Greentech và Kinh Tế Xanh. Tìm hiểu thêm.

HomeKhóa HọcKỹ năng giao quyền

Kỹ năng giao quyền

Tại sao các nhà quản lý cần phải trao quyền? Cần phải làm gì để trao quyền đạt được hiệu quả? Tại sao ủy quyền được hiểu là một dạng đặc biệt của trao quyền? Khi nào lãnh đạo nên ủy quyền? Để ủy quyền có hiệu quả, lãnh đạo cần thực hiện quy trình ủy quyền như thế nào?

Hiểu được vấn đề đó, Khóa Học Doanh Nhân hân hạnh mang tới cho các doanh nghiệp chương trình đào tạo : Kỹ năng giao quyền

Nội dung chương trình :

+ Phân biệt giao việc và uỷ quyền.

+ Lợi ích của kỹ năng giao việc

+ Khó khăn trong công việc khi người lãnh đạo không có kỹ năng giao việc

+ Những điều nên tránh của nhà lãnh đạo khi giao việc

+ Nhà lãnh đạo chia sẻ quyền lực của mình

+ Những điều nhà lãnh đạo nên dự kiến

+ Những vấn đề cần xem xét khi lựa chọn nhân viên

+ Đưa ra kế hoạch giao công việc

1. Đối tượng học:

+ Nhân Viên

+ Các cấp quản lý của công ty.

+ Cán bộ Quản lý và điều hành bộ phận/phòng ban.

+ Các Giám đốc chức năng, Trưởng/ Phó các Phòng / Ban / Bộ phận chức năng của công ty và các chi nhánh/văn phòng.

2. Lợi ích sau khóa học:

+ Phát triển kỹ năng xác định và phân công công việc
+ Nâng cao kỹ năng lãnh đạo nhóm, hiểu rõ vai trò và khả năng của các thành viên trong nhóm
+ Tăng cường kỹ năng giám sát tiến độ công việc.

5. Đề cương chi tiết khóa học (Outline)

BàiTên phần học / Tên bài học / Bài kiểm tra
Phần 1Tình huống dẫn nhập
Bài 1Trao quyền
Bà̀i 2Quan niệm về trao quyền
Bài 3Ý nghĩa của trao quyền
Phần 2Năm nhân tố quyết định trao quyền hiệu quả
Bài 4Tự lực
Bài 5Tự quyết
Bài 6Vị thế cá nhân
Bài 7Ý nghĩa công việc
Bài 8Niềm tin
Phần 3Chín nguyên tắc trao quyền hiệu quả
Bài 9Xác định tầm nhìn và mục tiêu rõ ràng
Bài 10Bồi dưỡng kinh nghiệm cá nhân
Bài 11Tạo lập mô hình về cách xử lý thành công
Bài 12Các hình thức hỗ trợ
Bài 13Khơi dậy cảm xúc
Bài 14Cung cấp thông tin
Bài 15Cung cấp nguồn lực
Bài 16Kết nối thành quả
Bài 17Kiến tạo niềm tin
Phần 3Hạn chế của trao quyền
Bài 18Thái độ với cấp dưới
Bài 19Thiếu tự tin vào bản thân
Bài 20Nhu cầu kiểm soát
Phần 4Ủy quyền
Bài 21Xác lập thứ tự ưu tiên thực hiện công việc
Bài 22Quan niệm ủy quyền
Bài 23Lợi ích của ủy quyền
Bài 24Hạn chế của ủy quyền
Bài 25Những biểu hiện của ít ủy quyền
Bài 26Quyết định ủy quyền
Bài 27Tóm lược cuối bài LIST 16 KHÓA HỌC CHO DOANH NGHIỆP :

1. Kỹ năng phản hồi tích cực 
2. Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả 
3. Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp 
4. Kỹ năng chăm sóc khách hàng
5. Kỹ năng giao tiếp và lắng nghe
6. Kỹ năng đánh giá hiệu quả công việc 
7. Kỹ năng huấn luyện và phát triển nhân viên
8. Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên
9. Kỹ năng phân công và giám sát công việc
10. Kỹ năng giao quyền
11. Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp hội thảo
12. Kỹ năng quản lý và giải quyết xung đột
13. Kỹ năng giải quyết vấn đề
14. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc
15. Kỹ năng ra quyết định
16. Kỹ năng trình bày thuyết minh

Share:

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Khóa học Giám sát Bán hàng chuyên nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả làm việc, hiệu quả kinh doanh cho...
Khóa học là sự đúc kết các nghiệp vụ và tính năng chọn lọc phổ biến nhất của Windows và...
– Tìm hiểu nguyên nhân giao tiếp trở nên rất quan trọng trong cuộc sống-Tìm hiểu phong cách và kỹ...