Chương trình ESG Startup Bootcamp cho các startup trong lĩnh vực Greentech và Kinh Tế Xanh. Tìm hiểu thêm.

HomeKhóa HọcKỹ năng huấn luyện và phát triển nhân viên

Kỹ năng huấn luyện và phát triển nhân viên

Nhà lãnh đạo sẽ được nhìn nhận là không thành công nến phía sau họ không có một đội ngũ giành năng lực.

Để có một đội ngũ giàu năng lực, các công ty chi hàng đống tiền chiêu mộ nhân tài đầu quân công ty. Muốn phát triển “hiền tài” doanh nghiệp cần đào tạo và huấn luyện nhân viên hiệu quả.

Hiểu được vấn đề đó, Khóa Học Doanh Nhân hân hạnh mang tới cho các doanh nghiệp chương trình đào tạo : Kỹ năng huấn luyện và phát triển nhân viên

1. Đối tượng học:

+ Nhân Viên

+ Các cấp quản lý của công ty.

+ Cán bộ Quản lý và điều hành bộ phận/phòng ban.

+ Các Giám đốc chức năng, Trưởng/ Phó các Phòng / Ban / Bộ phận chức năng của công ty và các chi nhánh/văn phòng.

2. Lợi ích sau khóa học:

+ Biết cách thực hành các kỹ năng lắng nghe chủ động, đặt câu hỏi và phản hồi.
+ Thực hành xây dựng kế hoạch hành động thực hiện kế hoạch.
+ Biết cách ghi nhận, đánh giá các mục tiêu đã đạt được

5. Đề cương chi tiết khóa học (Outline)

BàiTên phần học / Tên bài học / Bài kiểm tra
Phần 1Khái Niệm, Mục Tiêu Và Tầm Quan Trọng Của Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực
Bài 1Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Bài 2Mục tiêu của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Bài 3Tầm quan trọng của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Phần 2CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
Bài 4 Đào tạo trong công việc 
Bài 5Đào tạo ngoài công việc
Phần 3Quy Trình Quản Lý Đào Tạo Trong Doanh Nghiệp
Bài 6Xác định nhu cầu đào tạo
Bài 7Lập kế hoạch và thực hiện chương trình đào tạo
Bài 8Đánh giá hiệu quả đào tạo
Phần 4GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG
Bài 9 Tóm lược cuối bài 


LIST 16 KHÓA HỌC CHO DOANH NGHIỆP :

1. Kỹ năng phản hồi tích cực 
2. Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả 
3. Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp 
4. Kỹ năng chăm sóc khách hàng
5. Kỹ năng giao tiếp và lắng nghe
6. Kỹ năng đánh giá hiệu quả công việc 
7. Kỹ năng huấn luyện và phát triển nhân viên
8. Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên
9. Kỹ năng phân công và giám sát công việc
10. Kỹ năng giao quyền
11. Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp hội thảo
12. Kỹ năng quản lý và giải quyết xung đột
13. Kỹ năng giải quyết vấn đề
14. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc
15. Kỹ năng ra quyết định
16. Kỹ năng trình bày thuyết minh

Share:

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Khóa học Giám sát Bán hàng chuyên nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả làm việc, hiệu quả kinh doanh cho...
Khóa học là sự đúc kết các nghiệp vụ và tính năng chọn lọc phổ biến nhất của Windows và...
– Tìm hiểu nguyên nhân giao tiếp trở nên rất quan trọng trong cuộc sống-Tìm hiểu phong cách và kỹ...