Chương trình ESG Startup Bootcamp cho các startup trong lĩnh vực Greentech và Kinh Tế Xanh. Tìm hiểu thêm.

HomeKhóa HọcKỹ Năng Lập Kế Hoạch Và Tổ Chức Công Việc

Kỹ Năng Lập Kế Hoạch Và Tổ Chức Công Việc

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc không phải ai cũng có, cũng được đào tạo bài bản. Bất kỳ một ai cũng đều có những mong muốn, những dự định và mục tiêu cho riêng mình. Để thực hiện được tất cả những mong muốn, dự định ấy cần phải có một lượng thời gian nhất định.

Do thời gian là hữu hạn nên chúng ta cần phải biết cách sử dụng thời gian một cách hợp lý thông qua việc lập những bản kế hoạch làm việc hiệu quả. Một bản kế hoạch làm việc hiệu quả chính là sự tương thích giữa niềm đam mê và nguyện vọng cá nhân với thời gian phù hợp mà họ sở hữu

1. Đối tượng học:

+ Nhân Viên

+ Các cấp quản lý của công ty.

+ Cán bộ Quản lý và điều hành bộ phận/phòng ban.

+ Các Giám đốc chức năng, Trưởng/ Phó các Phòng / Ban / Bộ phận chức năng của công ty và các chi nhánh/văn phòng.

2. Lợi ích sau khóa học:

+ Phát triển kỹ năng quản lý công việc nhân viên.
+ Nâng cao kỹ năng lắng nghe, điều chỉnh thái độ phù hợp.
+ Tăng cường kỹ năng phân tích ,đánh giá

5. Đề cương chi tiết khóa học (Outline)

BàiTên phần học / Tên bài học / Bài kiểm tra
Phần 1KẾ HOẠCH LÀ GÌ?
Bài 1Kế hoạch là gì ?
Bà̀i 2Tại sao lại cần kế hoạch 
Bài 3Nguyên nhân thành công và thất bại của các dự án 
Phần 2 CÁCH VIẾT MỘT BẢN KẾ HOẠCH
Bài 4Xác định mục tiêu, yêu cầu (Why)
Bài 5Xác định nội dung công việc (What)
Bài 6Xác định 3W
Bài 7Xác định cách thức thực hiện (How)
Bài 8Xác định phương pháp kiểm soát (Control)
Bài 9Xác định phương pháp kiểm tra (Check)
Bài 10Xác định nguồn lực (5M)
Phần 3PHÂN LOẠI
Bài 11Hoạch định chiến lược
Bài 12Hoạch định tác nghiệp
Bài 13Hoạch định dự án
Bài 14Mục tiêu
Bài 15Hoạch định kế hoạch năm
Bài 16Hoạch định kế hoạch tháng
Bài 17Hoạch định kế hoạch tuần
Bài 18Tóm lược cuối bài 


LIST 16 KHÓA HỌC CHO DOANH NGHIỆP :

1. Kỹ năng phản hồi tích cực 
2. Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả 
3. Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp 
4. Kỹ năng chăm sóc khách hàng
5. Kỹ năng giao tiếp và lắng nghe
6. Kỹ năng đánh giá hiệu quả công việc 
7. Kỹ năng huấn luyện và phát triển nhân viên
8. Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên
9. Kỹ năng phân công và giám sát công việc
10. Kỹ năng giao quyền
11. Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp hội thảo
12. Kỹ năng quản lý và giải quyết xung đột
13. Kỹ năng giải quyết vấn đề
14. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc
15. Kỹ năng ra quyết định
16. Kỹ năng trình bày thuyết minh

Share:

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Khóa học Giám sát Bán hàng chuyên nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả làm việc, hiệu quả kinh doanh cho...
Khóa học là sự đúc kết các nghiệp vụ và tính năng chọn lọc phổ biến nhất của Windows và...
– Tìm hiểu nguyên nhân giao tiếp trở nên rất quan trọng trong cuộc sống-Tìm hiểu phong cách và kỹ...