Chương trình ESG Startup Bootcamp cho các startup trong lĩnh vực Greentech và Kinh Tế Xanh. Tìm hiểu thêm.

HomeKhóa HọcKỹ năng phản hồi tích cực

Kỹ năng phản hồi tích cực

Kỹ năng phản hồi là một phần rất quan trong trong giao tiếp hàng ngày nói chung và trong môi trường làm việc nói riêng. Khi một người nhận được những phản hồi mang tính xây dựng, nó sẽ giúp cho họ sẵn sàng thay đổi để hoàn thiện mình hơn và tối đa hóa khả
năng của mình.

Phản hồi có thể được thực hiện theo hai cách:

Phản hồi xây dựng (hay còn gọi là phản hồi tích cực) và phản hồi theo kiểu “khen và chê”.

+ Phản hồi xây dựng là đưa ra những thông tin cụ thể, trọng tâm vào vấn đề và dựa trên sự quan sát, nêu lên những điểm tích cực và những điểm cần cải thiện.

+ Phản hồi theo kiểu “khen và chê” là những đánh giá mang tính cá nhân, chung chung, không rõ ràng, chú trọng vào con người và dựa trên quan điểm, cảm nhận của người đưa ý kiến phản hồi.

Chính vì vậy, Khóa Học Doanh Nhân hân hạnh tổ chức chương trình : Kỹ Năng Phản Hồi Tích Cực

1. Đối tượng học:

+ Nhân Viên

+ Các cấp quản lý của công ty.

+ Cán bộ Quản lý và điều hành bộ phận/phòng ban.

+ Các Giám đốc chức năng, Trưởng/ Phó các Phòng / Ban / Bộ phận chức năng của công ty và các chi nhánh/văn phòng.

2. Lợi ích sau khóa học:

+ Phát triển kỹ năng, thuyết trình, thuyết phục, kỹ năng giao tiếp
+ Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả
+ Củng cố kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, lựa chọn ý kiến phản hồi sáng suốt

5. Đề cương chi tiết khóa học (Outline)

BàiTên phần học / Tên bài học / Bài kiểm tra
Phần 1Đồng Cảm và Biết Lắng Nghe 
Bài 1Sự Đồng Cảm Và Biết Lắng Nghe
Bài 2Ngôn Ngữ Cơ Thể
Bài 3Xác Định Được Nhu Cầu Hoặc Lợi Ích Thiết Yếu Nhất
Bài 4Động Cơ Của Người Đối Diện 
Phần 2Kỹ Năng Đặt Câu Hỏi 
Bài 5Câu hỏi giả định (assumption)
Bài 6Câu hỏi liên kết chứng cứ (linked statements)
Bài 7Câu hỏi hàm ý (nguyên nhân – kết quả) (implication)
Bài 8Câu hỏi yêu cầu trả lời đồng ý (ask for agreement)
Bài 9Câu hỏi đuôi (tag question)
Bài 10Câu hỏi cưỡng bức (coercive)
Phần 3Kỹ thuật lắng nghe tích cực 
Bài 11Lắng nghe: từ & ý chính
Bài 12Nhắc lại: hỏi lại, làm rõ ý
Bài 13Tóm tắt và xác nhận
Bài 14Đề xuất hành động
Bài 15Tóm lược cuối bài 


LIST 16 KHÓA HỌC CHO DOANH NGHIỆP :

1. Kỹ năng phản hồi tích cực 
2. Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả 
3. Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp 
4. Kỹ năng chăm sóc khách hàng
5. Kỹ năng giao tiếp và lắng nghe
6. Kỹ năng đánh giá hiệu quả công việc 
7. Kỹ năng huấn luyện và phát triển nhân viên
8. Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên
9. Kỹ năng phân công và giám sát công việc
10. Kỹ năng giao quyền
11. Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp hội thảo
12. Kỹ năng quản lý và giải quyết xung đột
13. Kỹ năng giải quyết vấn đề
14. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc
15. Kỹ năng ra quyết định
16. Kỹ năng trình bày thuyết minh

Share:

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Khóa học Giám sát Bán hàng chuyên nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả làm việc, hiệu quả kinh doanh cho...
Khóa học là sự đúc kết các nghiệp vụ và tính năng chọn lọc phổ biến nhất của Windows và...
– Tìm hiểu nguyên nhân giao tiếp trở nên rất quan trọng trong cuộc sống-Tìm hiểu phong cách và kỹ...