Chương trình ESG Startup Bootcamp cho các startup trong lĩnh vực Greentech và Kinh Tế Xanh. Tìm hiểu thêm.

HomeKhóa HọcKỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp hội thảo

Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp hội thảo

Việc họp hành vô cùng quan trọng trong điều hành, quản lý và phát triển tập thể. Đó là thời gian cả tập thể cùng nhau làm việc đóng góp, xây dựng ý kiến vì công việc chung.

Không có bất kì một sự việc nào diễn ra mà không thông qua hội họp. Tuy nhiên, theo thống kê cho thấy rất nhiều người không thích ngồi dự họp, 67% cuộc họp diễn ra không hiệu quả.

Vậy, người lãnh đạo cần làm gì để phát huy hết giá trị thời gian buổi họp? Đó là một điều khó chứ không hề dễ dàng, nó đòi hỏi từ trong người lãnh đạo một số yếu tố nhất định

1. Đối tượng học:

+ Nhân Viên

+ Các cấp quản lý của công ty.

+ Cán bộ Quản lý và điều hành bộ phận/phòng ban.

+ Các Giám đốc chức năng, Trưởng/ Phó các Phòng / Ban / Bộ phận chức năng của công ty và các chi nhánh/văn phòng.

2. Lợi ích sau khóa học:

+ Nâng cao kỹ năng lãnh đạo nhóm, làm việc nhóm và tạo động lực cho nhóm.
+ Phát triển kỹ năng ủy thác công việc

5. Đề cương chi tiết khóa học (Outline)

BàiTên phần học / Tên bài học / Bài kiểm tra
Phần 1Giao tiếp và cách tổ chức cuộc họp 
Bài 1Giao tiếp là gì?
Bà̀i 2Các kiểu giao tiếp 
Bài 3Các lý do gây sai lêch trong giao tiếp
Bài 4Lý do phải tổ chức cuộc họp 
Bài 5Yếu tố cần có để tổ chức họp
Bài 6Để tổ chức cuộc họp hiệu quả- Nhóm điều hành cần chuẩn bị gì
Phần 2Gợi ý một chương trình họp
Bài 7Những kiểu họp cần tránh
Bài 8Những kiểu tổ chức cuộc họp cần tránh
Bài 9Những kiểu điều hành cuộc họp cần tránh
Bài 10Áp dụng thực tế 
Bài 11Tóm lược cuối bài 


LIST 16 KHÓA HỌC CHO DOANH NGHIỆP :

1. Kỹ năng phản hồi tích cực 
2. Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả 
3. Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp 
4. Kỹ năng chăm sóc khách hàng
5. Kỹ năng giao tiếp và lắng nghe
6. Kỹ năng đánh giá hiệu quả công việc 
7. Kỹ năng huấn luyện và phát triển nhân viên
8. Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên
9. Kỹ năng phân công và giám sát công việc
10. Kỹ năng giao quyền
11. Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp hội thảo
12. Kỹ năng quản lý và giải quyết xung đột
13. Kỹ năng giải quyết vấn đề
14. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc
15. Kỹ năng ra quyết định
16. Kỹ năng trình bày thuyết minh

Share:

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Khóa học Giám sát Bán hàng chuyên nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả làm việc, hiệu quả kinh doanh cho...
Khóa học là sự đúc kết các nghiệp vụ và tính năng chọn lọc phổ biến nhất của Windows và...
– Tìm hiểu nguyên nhân giao tiếp trở nên rất quan trọng trong cuộc sống-Tìm hiểu phong cách và kỹ...