Chương trình ESG Startup Bootcamp cho các startup trong lĩnh vực Greentech và Kinh Tế Xanh. Tìm hiểu thêm.

HomeKhóa HọcChương trình : Phát triển Tư Duy Trình Bày Thuyết Trình

Chương trình : Phát triển Tư Duy Trình Bày Thuyết Trình

Rõ ràng trong công ty, mỗi nhân viên sẽ có ít nhất một lần trong đời phải đứng trên bục thuyết giảng và trình bày cho nhiều người khác về một dự án hay một vấn đề gì đó trong công ty.

Chính vì vậy, việc nắm vững kỹ năng và kỹ thuật trình bày, thuyết trình , chuẩn bị tài liệu chuyên nghiệp là điều rất cần thiết cho mỗi cá nhân.

Khóa Học Doanh Nhân hân hạnh thiết kế chương trình đào tạo kỹ năng phát triển tư duy thuyết trình và trình bày.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Khi kết thúc chương trình, người tham gia có thể:

  1. Hiểu được cách phát triển khả năng tư duy sáng tạo và sự cần thiết của việc biết cách phát triển tư duy sáng tạo trong công việc.
  2. Nhận biết về sự thay đổi động lực của các tổ chức thế kỷ 21 phải đối mặt
  3. Xác định mô hình tổ chức công ty phù hợp nhằm phát triển tư duy sáng tạo.
  4. Hiểu sâu sắc về cách chuyên gia tư vấn xây dựng mỗi hệ thống con trong doanh nghiệp
  5. Phát triển, áp dụng kĩ năng lắng nghe và đặt câu hỏi trong những phiên huấn luyện thực tế

AI NÊN THAM DỰ?

​​Khóa học mang đến lợi ích cho Nhà Lãnh đạo, Nhà Quản lý, Giám sát, Lãnh đạo Đội nhóm cũng như những ai mong muốn cải thiện và phát triển tổ chức của mình trở thành một tổ chức thống nhất năng động, và dành cho những ai mong muốn khám phá, tìm hiểu về cách xây dựng một đội nhóm đoàn kết và mạnh mẽ.

PHƯƠNG PHÁP

Khóa học được thiết kế để chuyển tải kinh nghiệm thực tiễn trong huấn luyện và người tham gia sẽ được trải nghiệm quy trình chuẩn. Các phương pháp như thuyết giảng ngắn, chia sẻ theo nhóm và các hoạt động tương tác được áp dụng triệt để để hỗ trợ việc học tập. 


LIST 16 KHÓA HỌC CHO DOANH NGHIỆP :

1. Kỹ năng phản hồi tích cực 
2. Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả 
3. Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp 
4. Kỹ năng chăm sóc khách hàng
5. Kỹ năng giao tiếp và lắng nghe
6. Kỹ năng đánh giá hiệu quả công việc 
7. Kỹ năng huấn luyện và phát triển nhân viên
8. Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên
9. Kỹ năng phân công và giám sát công việc
10. Kỹ năng giao quyền
11. Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp hội thảo
12. Kỹ năng quản lý và giải quyết xung đột
13. Kỹ năng giải quyết vấn đề
14. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc
15. Kỹ năng ra quyết định
16. Kỹ năng trình bày thuyết minh


Share:

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Khóa học Giám sát Bán hàng chuyên nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả làm việc, hiệu quả kinh doanh cho...
Khóa học là sự đúc kết các nghiệp vụ và tính năng chọn lọc phổ biến nhất của Windows và...
– Tìm hiểu nguyên nhân giao tiếp trở nên rất quan trọng trong cuộc sống-Tìm hiểu phong cách và kỹ...